Privacy Policy

MovingMessage BV is een besloten vennootschap, gevestigd in Schraard en geregistreerd bij de kamer van koophandel onder nummer 65014359.

Website en Portal

U bezoekt deze website (en wellicht ook onze portal) zonder dat wij weten wie u bent. Wel zet het computersysteem automatisch een bestandje met letters en cijfers op uw computer, maar daar staat geen informatie in over u. Als u een formulier invult weten wij natuurlijk wel wie u bent. Die informatie gebruiken wij alleen om een antwoord op uw vraag te kunnen geven.
Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Privacybeleid

MovingMessage verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Wij leggen dit vast in ons CRM systeem. Persoonsgegevens die hier worden vastgelegd zijn NAW gegevens, geslacht, functie, adres, telefoonnummer en e-mail.
MovingMessage bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De termijn voor het bewaren is conform wettelijk bepaalde richtlijnen. De wettelijke bepaalde richtlijn verschilt per soort gegevens dat wordt opgeslagen.
Onze webmaster, Poet Farmer BV, geregistreerd bij de kamer van Koophandel onder nummer 34371249, heeft tevens toegang tot deze persoonsgegevens. De reden hiervan is dat onze webmaster toegang heeft tot onze website en portal en zij onze website en portal operationeel houden, verbeteren en van nieuwe content en gebruiksmogelijkheden voorzien. Met Poet Farmer hebben wij afspraken gemaakt wat betreft het gebruik van de persoonsgegevens. Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Indien u ons vertrouwelijke gegevens verstrekt dan delen wij die niet met partijen buiten MovingMessage en Poet Farmer zonder uw expliciete toestemming.
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door MovingMessage en Poet Farmer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@movingmessage.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, tenminste binnen vier weken, op uw verzoek.
MovingMessage wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
MovingMessage neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@movingmessage.nl.

Neem contact op

Wil je meer weten over het e-paper medianetwerk van MovingMessage? Wil je weten welke kansen MovingMessage biedt voor jou als transporteur? Heb je vragen over onze e-paper schermen? Neem gerust contact met ons op!


info@movingmessage.nl