Advertising the flexible way

Welkom op onze website

 MovingMessage BV maakt uw berichten en (bewegende) beelden mogelijk, onderweg en op locatie, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar.

De voortschrijdende digitale transformatie kan als een voortdurende vorm van innovatie worden gezien. De effecten van digitalisering kunnen (proces)efficiency tot gevolg hebben of nieuwe productmarktcombinaties en de daarmee samenhangende nieuwe verdienmodellen.

MovingMessage richt zich op het voor u mogelijk maken van zulke nieuwe verdienmodellen. Wij doen dit door gebruik te maken van nieuwe mediakanalen om uw boodschap over te brengen.